ฟาร์ม พรีวิว

จริงๆแล้วเราไม่อยากให้คุณรู้จักเราแค่ ในวิดีโอสั้นๆที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้ เพราะเรามีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่วิดีโอชุดนี้เข้าไม่ถึง ถ่ายทอดออกมาให้เห็นไม่ได้ มันเป็นความรู้สึก เป็นความภาคภูมิใจ ที่เราใส่ลงไปในผักที่เราปลูก ส่งต่อไปยังคนป่วย และ ทุกคนที่รับทานผักของเรา