การจัดการโรคและแมลง

การจัดการโรคและแมลง หัวใจของการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ คือ การป้องกัน และ กำจัด โรคและแมลงด้วยวิธีชีวภาพ ประกอบกับใช้วิธีควบคุมปัจจับพื้นฐานที่ก่อให้เกิดโรคพืชคือ

  • ความแข็งแรงของพืช ปรับปรุงดินและปุ๋ยให้ดีเพื่อให้พืชแข็งแรงมีภูมิต้านทาน เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี
  • สภาพแวดล้อม จัดการแปลงโดยรอบให้สะอาด ไม่มีแหล่งเพาะโรค และที่หลบซ่อนแมลง
  • แหล่งเชื้อโรคและแมลง ป้องกันไและกำจัดไม่ให้มีแหล่งเพาะเชื้อโรด

การควบคุมโรคก่อนเกิด โดยใช้สารธรรมชาติ เช่นสารสะกัดสะเดา น้ำส้มควันไม้ หรือ เหล้าขาวกับยาฉุน

การป้องกันและกำจัดแมลงด้วยชีวภัณฑ์ คือการนำจุลลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ มายับยั้งและทำลายโรค หรือแมลง ได้แก่เชื้อรา

และเชื้อแบททีเรีย เช่น

  • เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum)
  • เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus Subtilis) ( BS)
  • เชื้อรากลิโอคลาเดียม ไวเรน(Gliocladium virens)
  • เชื้อแบคทีเรีย สเตรปมัยซีส (Streptomyces sp.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น