การบริหารจัดการพื้นที่ปลูก

การจัดการพื้นที่สำหรับปลูก

การปลูกแบบยกพื้น     ทำกระบะแปลงปลูกโดยยกสูงจากพื้นดิน 120 ซ.ม. พื้นที่สำหรับใส่ดินที่ปลูกได้ประมาณ 15 ซ.ม.

              กว้าง ประมาณ 60 ซ.ม. และต้องมีผ้ารองปลุกผักเพื่อพยุงดิน โดยข้อดีของกะบะแปลงปลูกคือ

              – สามารถทำงานได้สะดวก ไม่ต้องก้มหลัง

              – ป้องกันหญ้า

              – ป้องกันศัตรูที่เป็นสัตว์จำพวกคลาน

              – ป้องกันเชื้อโรคจากดินธรรมชาติ

การปลูกบนพื้นดิน แบ่งได้ 2 แบบคือ

แบบปลูกในพื้นดินโดยตรง  คือ ยกดินให้เป็นร่อง และปลูกลงบนดินเลย ซึ่งมีข้อเสียมากกว่าคือ

             – ทำงานไม่สะดวกต้องก้มหลังตลอดเวลา

             – ไม่สามารถควบคุมศัตรูที่เป็นสัตว์จากธรรมชาติได้

             – ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้

             – ไม่สามารถควบคุมเชื้อโรคจากดินธรรมชาติได้เช่นเชื้อรา

แบบปลูกในพื้นดินลักษณะเดียวกับการยกพื้น คือยกร่องพื้นดิน นำวัสดุมากันประคองดิน และ ใช้ผ้ารองปลูกมารองดิน

จะมีข้อดีมากกว่า แบบปลูกในพื้นดินโดยตรงคือ ป้องกันวัชพืช ควบคุมศัตรูที่เป็นสัตว์จากธรรมชาติได้ดีกว่า  และป้องกันโรคหรือเชื้อราจากดินธรรมชาติได้     

การจัดการกับดินที่ใช้ในการปลูก

                 เพื่อป้องกันสารเคมีที่ติดมากับดินธรรมชาติ ฟาร์มต้องทำดินเอง  โดยใช้มูลวัวแห้ง คุยมะพร้าว และหน้าดินธรรมชาติที่ไม่เคยทำเคมีมาก่อน มาหมักรวมกัน 1 เดือน แล้วจึงนำไปใช้ปลูก

การจัดการกับน้ำที่ใช้ในการ ให้น้ำผัก

                 เช่นเดียวกับดิน  น้ำเป็นปัจจัยหลัก เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง ฟาร์มจะมีสระน้ำที่ไม่ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติ  เป็นน้ำสะอาดค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5 -7.5

การจัดการแสงแดดและอากาศ

                  เนื่องจากพื้นที่ฟาร์มเป็นพื้นที่อากาศร้อน แสงแดดแรง  ต้องมีการคลุมหลังคาด้วยพลาสติกใส กันแสง UV 7 % และต้องมีสะแลนพรางแสง 50 %  และเมื่ออุณหภูมิ ร้อนเกินกว่า 35 องศาเซลเซียส ต้องมีพ่นละอองน้ำเพื่อลดความร้อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น