วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสินค้าเกษตรกรรมมาตรฐานสูงเพื่อใช้เป็น อาหาร อาหารเสริม และยา ในทางการฟื้นฟูสุขภาพและทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจ น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ ในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสุขภาพของผู้ใช้สินค้าของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน”