ทีมงานบริหารฟาร์ม

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานเครือเวลเนส เวิร์ลกรุ๊ป

ประวัติการศึกษา            จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์    ศิริราชพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2525

จบหลักสูตรบริหารธุรกิจ MINI MBA จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2533

จบหลักสูตรผู้บริหารโรงพยาบาลระดับสูงเครือโรงพยาบาลสมิติเวช ปี พ.ศ. 2536

ประวัติการทำงาน         

ปี 2533 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน )

ปี 2549 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือ เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป

ผลงานวิชาการในการเขียนหนังสือ

ปี พ.ศ.2543            เขียนหนังสือ “เป็นหนุ่มเป็นสาว 2,000 ปี ในยุคปี 2,000”

ปี พ.ศ.2554            เขียนหนังสือพิชิตโรคร้าย…โดยไม่ใช้ยา  เล่ม 1

                                      “ปฏิวัติชีวิต…ปฏิวัติสุขภาพ”

ปี พ.ศ.2556            เขียนหนังสือพิชิตโรคร้าย…โดยไม่ใช้ยา  เล่ม 2

                                      “หยุดแก่เร็ว…หยุดป่วย ด้วยธรรมชาติบำบัด”

ปี พ.ศ.2559            เขียนหนังสือพิชิตโรคร้าย…โดยไม่ใช้ยา  เล่ม 3

                                      “พิชิตมะเร็ง ฟื้นฟูไต ด้วยพลังธรรมชาติ”

ปี พ.ศ.2561            เขียนหนังสือ “คู่มือการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา”

ผลงานวิชาการในการเป็นวิทยากร  และ รายการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในทางสื่อต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

นายภูมิสิทธิ์ สถานานนท์ กรรมการบริหาร

ประวัติการทำงานบริหารที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจด้านการเกตษร

  ● Personnel Manager of Prabu Co.,Ltd.(Textile factory)1986-1987.

  ●  Executive Director and Personnel Manager of Protronics Co.,Ltd (Computer & Electronics company member of R&D Group of Company) 1991-1994

  ● Human Resource and Administration Manager of Delta Electronics Thailand (Public Company) Co.,Ltd.(Multination and Leader of Thai electronics company) 1994-1996

  ● Business Development Manager R&D Computer System Co.,Ltd.1997-2001       

 ● Executive Director of AV tech Computer & Communication (Internet and Net-working).2001-2003

 ● Household Manager  France’s Ambassador Residence .  2006-2007 

  ● Assistant to Managing Director  of  Tongkah Harbour Public Company Limited

         ประวัติการทำงานบริหารที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจภาคเกษตร

   ●  Manager of Prinya Garden Co.,Ltd. (Real estate & Agriculture) 1987-1991

   ●  General Manager of Indo-Thai agrotech Co.,Ltd. (Construction & Land development ,The company of Prinya Garden Group of company.) 1987-1991.

  ● General Manager of R&D Farm Development Company Limited (Herb & Species growler & manufacture.)  2001-2003

  ● Executive Director of Deer Cooperative of Thailand  2004-2006

นายบรรจบ รอดคง ผู้จัดการเวลเนส ฟาร์ม

ประสบการณ์ในสายงานบริหารที่ไม่เกี่ยวกับภาคการเกษตร

2530-2533                B.K.International Co.,Ltd  และ  Prabhu.,Co Ltd   Human Resources & Adminstration Manager   พนักงาน 800 คน  ลักษณะธุรกิจ โรงงาน การ์เม้นท์

2534-2542       Eastern Star Real estate (Public) CO.,Ltd                 

1991-1999     Human Resources & Adminstration Manager 

พนักงาน 1,300 คน  ลักษณะธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์   หมู่บ้านจัดสรร  สนามกอล์ฟ  ห้างสรรพสินค้า  ร.ร. นานาชาติ               

2545-2549    Thai Hospital Products Co., Ltd

2002-2007    General  Manager

จำนวน พนักงาน 1,500 คน ลักษณะธุรกิจ โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงพยาบาล

ประวัติการทำงานบริหาร ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร

2543 – 2548 อ.ลี้ ลำพูน

– สวนลำไย 2 สวน 15 ไร่

– ข้าวโพด 50 ไร่

– เลี้ยงปลาดุก

– ผลิตปุ๋ย จากขี้ไก่ แกลบ ขี้คางคาว

2550 – 2554

– ผลิตและจัดจำหน่าย มะนาว กิ่งพันธุ์มะนาว  สวนมะนาว 5 ไร่ ระยอง

– ผลิตและจัดจำหน่าย มะนาว กิ่งพันธุ์มะนาว  ที่สวน“มะนาวกลางกรุง”  มีนบุรี

– ผลิตผักไฮโดรโปรนิคส์ ระยอง

2555-2560

– กล้วยหอมทอง มะนาว ท่ายาง เพชรบุรี จำนวน ๕๐ ไร่